Skip links

Baby

Kindercentrum Prinses Amalia heeft vier babygroepen op de hoofdlocatie: Poesjes, Olifantjes, Bijtjes en Konijntjes.

Op de babygroepen worden maximaal 8 kinderen opgevangen vanaf 10 weken tot 2 jaar. De kinderen worden begeleid en verzorgd door twee vaste pedagogisch medewerkers.

Rondleiding aanvragen

Spelen en ontdekken

Individueel ritme

Bewegingsvrijheid

Bekijk video
Medewerkers aan het woord

‘‘Ik ben nog steeds dol op mijn werk’’

Dagelijks brengen ouders hun kinderen naar Kindercentrum Prinses Amalia. Ik vind het super dat ik mag zorgen voor hun kostbaarste bezit. Na ruim twaalf jaar bij Kindercentrum Prinses Amalia ben ik nog steeds dol op mijn werk. Ik vind het fijn om met kinderen te werken, om ze iets mee te geven voor de toekomst en ze dingen te leren. Kinderen zijn eerlijk en zitten vol humor. Wat ik ervoor terug krijg is onbetaalbaar! Ook vind ik het belangrijk dat kinderen ruimte krijgen om te spelen en zich kunnen ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Als ik aan het einde van de dag na al het spelen, liedjes zingen, voorlezen en dansen op leuke muziek, een knuffel krijg van de kinderen en ik ze tevreden naar huis zie gaan, dan geeft dat mij een voldaan gevoel!

Malika Mahdoub, pedagogisch medewerkster babygroep

Ontvang vrijblijvend informatie over de babygroepen

  Dagplanning

  Bij Kindercentrum Prinses Amalia gaan wij uit van het individuele ritme van uw baby, waarbij de eigen tijden van eten, slapen en spelen worden gevolgd. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan die afgestemd zijn op de leeftijd en ontwikkeling van uw kind. De kinderen worden ’s morgens vroeg opgevangen in een van de twee naast elkaar gelegen groepen. Rond 8.00 uur krijgen zij een ontbijt op hun eigen groep. Rond 9.30 uur krijgen de oudere baby’s een fruithapje, om 12.00 uur een warme maaltijd en om 15.00 uur een groentesnack. Om 17.30 uur krijgen de kinderen iets te drinken met een broodmaaltijd. Daarna spelen zij weer fijn verder totdat zij opgehaald worden.

  Meer informatie over de babyopvang

  Bij Kindercentrum Prinses Amalia werken wij met een pedagogisch beleidsplan. In dit plan staat uitgewerkt hoe wij met de kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen. Ieder kind is uniek en bijzonder; we willen dat ieder kind zich ontwikkelt in een veilige, vertrouwde en plezierige omgeving.

  Uitgangspunten:

  Pedagogische visie: Emmi Pikler En Reggio Emilia

  Op de babygroepen staat de pedagogische visie van Emmi Pikler en Reggio Emilia centraal. De pedagogisch medewerkers nemen voldoende tijd om een vertrouwensrelatie met uw baby op te bouwen. We reageren op de signalen van uw baby; mimiek, bewegingen en geluiden. Hierdoor voelt uw baby zich gezien en begrepen. We gebruiken de verzorgingsmomenten om met uw baby te praten en gezellig met elkaar te zijn. Op de babygroepen hebben wij geen wipstoeltjes omdat wij uit gaan van de vrije bewegingsmogelijkheden van het kind. Er zijn grondboxen met kleden waar uw baby de groep kan overzien en contact heeft met alle kinderen en de pedagogisch medewerkers.

  De oudere baby’s vanaf 1 jaar bieden we creatieve activiteiten, situaties, materialen en technieken aan; zodat ze gaan ontdekken en zich op vele manieren gaan uiten.

  Training Babyspecialist

  Wij vinden het belangrijk dat uw baby zich veilig en vertrouwd voelt bij ons. Op de babygroepen zijn de pedagogisch medewerkers opgeleid tot Babyspecialist om uw baby goed te begeleiden bij hun ontwikkeling. We hebben veel aandacht voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met uw baby en nemen voldoende tijd voor de wenperiode. Ook een jonge baby moet wennen aan veranderingen, nieuwe gezichten en andere geluiden om zich heen. De pedagogisch medewerkers volgen en observeren uw baby intensief en sluiten aan op de individuele behoefte. Binnen een vertrouwde omgeving zorgen we voor voldoende afwisseling tussen activiteiten en rustmomenten en is er veel aandacht voor de communicatie tussen de pedagogisch medewerker en uw baby.

  Gezond eten en drinken

  Het kindercentrum is een ‘Lekker Fit’ organisatie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken en voldoende bewegen. Op de babygroepen drinken de kinderen (fruit)water, thee en/of melk. Naast de brood- en verse maaltijden krijgen ze een fruit- en groentehapje. Om de kinderen positief te stimuleren tijdens de eetmomenten eten de pedagogisch medewerkers mee. Verder hanteren wij een ‘Gezond Traktatiebeleid.’ Dit houdt in dat kinderen gezonde dingen mogen trakteren voor hun verjaardag.

  Buitenspelen en de natuur ontdekken

  Het kindercentrum is een ‘groene kinderopvang’ waar natuurbeleving en buitenspelen centraal staan. Wij spelen daarom iedere dag buiten, ook wanneer het een beetje regent.

  We bieden de kinderen ‘groene activiteiten’ aan, zoals spelen met water en zand en moestuinen planten en verzorgen en doen wij elk jaar mee met Modderdag en de ‘Dag van de Groene Kinderopvang.’

  Ouderbetrokkenheid

  Wij vinden het belangrijk om ouders goed op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de kinderen en het beleid van de opvang. Ouderbetrokkenheid wordt onder andere vormgegeven door:

  • Dagelijkse breng- en haalmomenten

  Deze momenten zijn belangrijk om elkaar te infomeren over het kind, bijvoorbeeld over hoe het kind zich voelt als het gebracht of opgehaald wordt of over eetmomenten.

  • Tienminutengesprekken

  Deze gesprekken vinden plaats tussen de pedagogisch medewerker en de ouder waarbij informatie over de ontwikkeling van het kind wordt besproken aan de hand van de observatiemethode.

  • Ouderavond

  We organiseren minimaal drie keer per jaar een ouderavond waarbij een specifiek thema besproken wordt.

  • Ouderspreekuur

  Elke week wordt er door de VVE-coach een ouderspreekuur gehouden, waar u terecht kan met al uw vragen over de ontwikkeling van uw kind. Wanneer uw extra zorgen heeft kan de orthopedagoog ingeschakeld worden voor extra advies en begeleiding.

  Wilt u meer weten over onze visie en werkwijze op het kindercentrum? In het pedagogisch beleidsplan kunt u meer hierover lezen.

  Professionele medewerkers

  De pedagogisch medewerkers zijn allemaal gediplomeerd volgens de normen van de cao kinderopvang, zij hebben minimaal een mbo-niveau 3 of 4 of een hbo-niveau. Ook zijn de pedagogisch medewerkers in het bezit van een kinder-EHBO certificaat, voldoen zij aan het taalniveau 3F en zijn ze opgeleid tot Babyspecialist.

  Verder worden zij volgens het opleidingsplan van het kindercentrum regelmatig (bij)geschoold en in hun werk ondersteund door de leidinggevenden, de orthopedagoog en coaching on the job door Enver (jeugdhulp).

  Klachtenregeling

  We doen ons uiterste best om u naar tevredenheid van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft. U kunt als eerst uw klacht bespreekbaar maken met de medewerker om wie het gaat of een leidinggevende. Wanneer u vindt dat uw klacht door het kindercentrum niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u de Geschillencommissie Kinderopvang raadplegen via www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

  De meldcode

  Binnen het kindercentrum wordt er gewerkt met de meldcode. De meldcode bestaat uit een vijfstappenplan waarin staat wat je moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De pedagogisch medewerkers zijn bekend met de meldcode en worden ieder jaar bijgeschoold op dit gebied, daarnaast heeft het kindercentrum ook een aandachtsfunctionaris in dienst. Zij heeft specifieke deskundigheid op het terrein van huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Openingstijden

  De hoofdlocatie van het kindercentrum is elke dag geopend van 6.30 tot 19.00 uur.

  Verlengde opvang

  Het is mogelijk om een half uur extra opvang in te kopen van 6.30 tot 07.00 uur. Deze uren vallen buiten de reguliere openingstijden en worden apart in rekening gebracht.

  Opvangpakketten

  Bij het kindercentrum kunt u zelf bepalen hoeveel kinderopvang u wilt afnemen. Er zijn verschillende opvangmogelijkheden voor de dagopvang van uw kind, vanaf 10 weken tot 4 jaar. U kunt kiezen uit 3 opvangpakketten en deze kunt u combineren met:

  • 6 weken zomervakantie opvang
  • 3 weken zomervakantie opvang
  • geen zomervakantie opvang
  Opvangpakket 1 Bij dit opvangpakket heeft u 11.00 uur opvang per dag. 

  U kunt kiezen uit de volgende tijden:

  • 07.00 – 18.00 uur
  • 07.30 – 18:30 uur
  • 08.00 – 19:00 uur
  Opvangpakket 2 Bij dit opvangpakket heeft u 10.30 uur opvang per dag. U kunt kiezen uit de volgende tijden:

  • 07.00 – 17.30 uur
  • 07:30 – 18:00 uur
  • 08:00 – 18:30 uur
  • 08:30 – 19:00 uur
  Opvangpakket 3 Bij dit opvangpakket heeft u 10.00 uur opvang per dag. U kunt kiezen uit de volgende tijden:

  • 07.00 – 17.00 uur
  • 07:30 – 17:30 uur
  • 08:00 – 18:00 uur
  • 09:00 – 19:00 uur

   

  Tarieven 2021

  Kinderopvang voor kinderen vanaf 0 t/m 4 jaar.

  Afhankelijk van het aantal weken:

  52 weken € 8,46 per uur

  49 weken € 8,59 per uur

  Hoofdlocatie Kindercentrum Prinses Amalia
  Spaanseweg 20
  3028 HW Rotterdam
  T 010 262 17 33

  Hier kunt u meer informatie en foto’s van de locatie vinden.

  Heeft u vragen?

  Neem gerust vrijblijvend contact op voor al uw vragen en/of opmerkingen!

  Contact