Skip links

BSO

Rondleiding aanvragen

Uitdagende activiteiten

Samen spelen en leren

Sociale vaardigheidstrainingen

Medewerkers aan het woord

‘‘Veel ontdekken en naar buiten met de kinderen’’

Kindercentrum Prinses Amalia is gevestigd in Delfshaven. De kinderen spelen in een prachtige en groene speeltuin, met van hout gemaakte spelmateriaal en ze kunnen er veel ontdekken.

Ook is de kinderboerderij op loopafstand waar de kinderen veel plezier beleven met het verzorgen van de dieren en zich veilig voelen bij de pedagogisch medewerkers.

Marlies van der Poel, Assistent leidinggevende

Ontvang vrijblijvend informatie over de BSO

  Dagplanning

  De buitenschoolse opvang start om 6.30 uur en de kinderen ontbijten om 7.30 uur. Tussen 8.00 en 8.30 uur worden de kinderen naar de verschillende scholen gebracht. De kinderen gaan lopend naar school, maar wanneer de school wat verder weg staat worden zij met de auto gebracht. Tussen 14.30 en 15.30 uur (of eerder op woensdag en vrijdag) worden de kinderen weer opgehaald van school. De kinderen krijgen een groentesnack met water. Zij gaan buitenspelen of er worden activiteiten georganiseerd zoals zelfverdedigingslessen en theaterlessen. Rond 17.30 uur krijgen de kinderen een warme maaltijd.

  Meer informatie over de BSO

  Bij Kindercentrum Prinses Amalia werken wij met een pedagogisch beleidsplan. In dit plan staat uitgewerkt hoe wij met de kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen. Ieder kind is uniek en bijzonder; we willen dat ieder kind zich ontwikkelt in een veilige, vertrouwde en plezierige omgeving.

  Uitgangspunten:

  Pedagogische visie: Regio Emilia

  Op alle BSO groepen wordt er gewerkt volgens de pedagogische visie van Reggio Emilia. Vanuit deze zienswijze bieden we de kinderen creatieve activiteiten, situaties, materialen en technieken aan; zodat kinderen gaan ontdekken en zich op vele manieren gaan uiten. We kijken en luisteren naar de kinderen en sluiten aan bij hun ideeën en behoefte.

  De groepen zijn ingericht met uitdagende hoeken, zoals een knutsel-, lees-, bouw- en huishoek en maken gebruik van kosteloos materiaal zoals touw, lapjes stof, hout en flessendopjes. Ook hangen er spiegels in de groepen waardoor kinderen zichzelf kunnen bekijken en werkjes van kinderen worden opgehangen zodat iedereen ze kan bewonderen.

  Sociale Vaardigheidstraining

  Kinderen die voor het eerst naar de buitenschoolse opvang gaan kunnen dat best spannend vinden. De omgeving is nieuw, ze moeten een plekje krijgen op de groep en nieuwe vriendschappen leren sluiten. Om de kinderen hier zo goed mogelijk in te begeleiden volgen de pedagogisch medewerkers een ‘sociale vaardigheidstraining’ (SOVA), waar dit soort onderwerpen centraal staan en de kennis die ze opdoen direct kunnen toepassen. De pedagogisch medewerkers leren de kinderen opkomen voor zichzelf, door hun te leren zeggen dat ze iets niet fijn vinden. Ze stimuleren de kinderen om samen dingen te doen en elkaar te helpen. De kinderen leren respect te hebben voor elkaars mening en karakter en onderlinge contacten worden gestimuleerd voor het bevorderen van een positief groepsgevoel.

  Gezond eten en drinken

  Het kindercentrum is een ‘Lekker Fit’ organisatie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken en voldoende bewegen. Op de BSO-groepen drinken de kinderen (fruit)water, thee en/of melk. Naast de brood- en verse maaltijden krijgen ze een fruit- en groentehapje. Om de kinderen positief te stimuleren tijdens de eetmomenten eten de pedagogisch medewerkers mee. Verder hanteren wij een ‘Gezond Traktatiebeleid.’ Dit houdt in dat kinderen gezonde dingen mogen trakteren voor hun verjaardag. 

  Buitenspelen en de natuur ontdekken

  Het kindercentrum is een ‘groene kinderopvang’ waar natuurbeleving en buitenspelen centraal staan. Wij spelen daarom iedere dag buiten, ook wanneer het een beetje regent.

  We bieden de kinderen ‘groene activiteiten’ aan, zoals spelen met water en zand en moestuinen planten en verzorgen. Ook gaan de BSO-groepen regelmatig naar de Educatieve Tuin en doen wij elk jaar mee met Modderdag en de ‘Dag van de Groene Kinderopvang.’

  Ouderbetrokkenheid

  Wij vinden het belangrijk om ouders goed op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de kinderen en het beleid van de opvang. Ouderbetrokkenheid wordt onder andere vormgegeven door:

  • Dagelijkse breng- en haalmomenten

  Deze momenten zijn belangrijk om elkaar te infomeren over het kind, bijvoorbeeld over hoe het kind zich voelt als het gebracht of opgehaald wordt of over eetmomenten.

  • Tienminutengesprekken

  Deze gesprekken vinden plaats tussen de pedagogisch medewerker en de ouder waarbij informatie over de ontwikkeling van het kind wordt besproken aan de hand van de observatiemethode.

  • Ouderavond

  We organiseren minimaal drie keer per jaar een ouderavond waarbij een specifiek thema besproken wordt.

  Wilt u meer weten over onze visie en werkwijze op het kindercentrum? In het pedagogisch beleidsplan kunt u meer hierover lezen.

  Professionele medewerkers

  De pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd volgens de normen van de cao kinderopvang, zij hebben minimaal een mbo-niveau 3 of 4 of een hbo-niveau. Ook zijn de pedagogisch medewerkers in het bezit van een kinder-EHBO certificaat en voldoen zij aan het taalniveau 3F.

  Verder worden zij volgens het opleidingsplan van het kindercentrum regelmatig (bij)geschoold en in hun werk ondersteund door de leidinggevenden, de orthopedagoog en coaching on the job door Enver (jeugdhulp).

  Klachtenregeling

  We doen ons uiterste best om u naar tevredenheid van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft. U kunt als eerst uw klacht bespreekbaar maken met de medewerker om wie het gaat of een leidinggevende. Wanneer u vindt dat uw klacht door het kindercentrum niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u de Geschillencommissie Kinderopvang raadplegen via www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

  De meldcode

  Binnen het kindercentrum wordt er gewerkt met de meldcode. De meldcode bestaat uit een vijfstappenplan waarin staat wat je moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De pedagogisch medewerkers zijn bekend met de meldcode en worden ieder jaar bijgeschoold op dit gebied, daarnaast heeft het kindercentrum ook een aandachtsfunctionaris in dienst. Zij heeft specifieke deskundigheid op het terrein van huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Openingstijden

  De hoofdlocatie van het kindercentrum is elke dag geopend van 7.00 tot 19.00 uur.

  Vakantieopvang

  Vakantieopvang is ook mogelijk bij Kindercentrum Prinses Amalia. U kunt dit makkelijk regelen via uw persoonlijke ouderportaal. U koopt per jaar een bepaald aantal weken vakantie in en geeft aan wanneer u ze wilt afnemen. 

  Studiedagen

  Heeft u een BSO contract met vakantieopvang, dan heeft uw kind ook opvang tijdens schoolvakanties en schoolsluitingsdagen op de dagen dat uw kind een reguliere BSO dag heeft.

  Opvangpakketten 

  Bij het kindercentrum kunt u zelf bepalen hoeveel voor- en naschoolse opvang u wilt afnemen. Er zijn verschillende opvangmogelijkheden, vanaf 4 tot 13 jaar. 

  Voorschoolse opvang

  • Voorschoolse opvang is vanaf 7.00 uur, de eindtijd van de opvang is afhankelijk van de starttijd van de school.
  • Voor de voorschoolse opvang geldt dat u uw kind zelf naar de BSO locatie brengt. Onze locaties met VSO zijn geopend vanaf 7.00 uur in de ochtend.

  Naschoolse opvang 

  Wanneer u kiest voor naschoolse –opvang, dan kunt u kiezen uit drie opvangpakketten:

   

  Opvangpakket 1
  • Naschoolse opvang tot 18.00 uur
  Opvangpakket 2
  • Naschoolse opvang tot 18.30 uur.
  Opvangpakket 3
  • Naschoolse opvang tot 19.00 uur

   

  Voor alle drie de naschoolse-opvangpakketten geldt dat het aantal uren opvang afhankelijk is van de eindtijd van de school, per school is dit verschillend. 

  Tarieven 2021

  Opvang voor kinderen vanaf 4 t/m 13 jaar.

                     Voorschoolse opvang                    

  € 7,35 per uur

                      Buitenschoolse opvang                  

  € 7,35 per uur

          BSO vakantieopvang        

  € 7,61 per uur

  Kindercentrum Prinses Amalia biedt op meerdere locaties in Delfshaven buitenschoolse opvang:

  BSO hoofdlocatie KC Prinses Amalia

  Adres:

  Spaanseweg 20
  3028 HW Rotterdam

  BSO locatie Prinses Margrietschool

  Adres:

  Spaanseweg 40
  3028 HW Rotterdam

  BSO locatie Speeltuin het Westen

  Adres

  Spaanseweg 38
  3028 HW Rotterdam

  BSO locatie Montessorischool de Korf

  Adres

  Korfmakersstraat 80
  3026 XJ Rotterdam

  BSO locatie Finlandia school

  Adres

  Brigantijnstraat 46
  3028 HH Rotterdam

  BSO locatie Nicolaasschool

  Adres

  Korfmakersstraat 12
  3026 XH Rotterdam

  BSO locatie Valentijnschool (plusgroep de Jaguars)

  Adres

  Bruijnstraat 157
  3026 VC Rotterdam

  Hier kunt u meer informatie en foto’s vinden van de locaties.

  Heeft u vragen?

  Neem gerust vrijblijvend contact op voor al uw vragen en/of opmerkingen!

  Contact