Skip links

Dreumes

Kindercentrum Prinses Amalia heeft twee dreumesgroepen op de hoofdlocatie: Vlinders en Stokstaartjes. Op een dreumesgroep worden maximaal 12 kinderen opgevangen tussen de 18 en 24 maanden.

Rondleiding aanvragen

Ben ik in Beeld

Gezond eten en drinken

Buitenspelen in de natuur

Medewerkers aan het woord

‘‘Wij vinden het geweldig om hun zelfstandigheid te stimuleren’’

Het leukste aan de dreumesgroep is de fase waarin de kinderen zich bevinden. Ze zijn geen baby’s meer en nog net geen peuters. De kinderen leren net hun eerste woordjes en zinnetjes uitspreken en zijn nog van alles aan het ontdekken. Wij vinden het geweldig om hun zelfstandigheid te stimuleren. Wanneer je ziet dat een kind na een paar keer oefenen zichzelf uitkleed, geeft dat ons een trots gevoel. Ook doorlopen de kinderen een fase waarin ze leren om afscheid te nemen van hun ouders. Wij zijn er dan om de kinderen een veilig en geborgen gevoel te geven. Een plek te creëren waar de kinderen zichzelf kunnen zijn, zelfverzekerd en zich veilig voelen. Dit bevordert ook de ontwikkeling van het kind en wij helpen hier graag aan mee!

Kathy van Wieren, pedagogisch medewerkster

Ontvang vrijblijvend informatie over de Dreumes

  Dagplanning

  Vanaf 6.30 uur komen de kinderen binnen en staat het speelgoed klaar, de kinderen kunnen zelf kiezen waarmee zij willen spelen. Om 7.30 uur wordt het speelgoed samen met de kinderen opgeruimd en ontbijten ze op hun eigen groep. Rond 9.15 uur is er een kringactiviteit waarbij wordt gezongen en voorgelezen. Om 9.30 uur wordt er een fruithapje met de kinderen gegeten en om 12.15 uur de warme maaltijd. Tussen 13.00 en 15.00 uur gaan de kinderen slapen of spelen en om 15.15 uur krijgen ze een groentesnack. De kinderen krijgen de gehele dag water aangeboden en bij de groentesnack drinken ze melk.
Verder krijgen de kinderen om 17.30 uur een broodmaaltijd en daarna kunnen zij weer fijn spelen totdat zij opgehaald worden. Aan het begin en eind van de dag spelen de
  kinderen samen in een van de twee naast elkaar gelegen groepen.

  Meer informatie over de Dreumesgroepen

  Bij Kindercentrum Prinses Amalia werken wij met een pedagogisch beleidsplan. In dit plan staat uitgewerkt hoe wij met de kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen. Ieder kind is uniek en bijzonder; we willen dat ieder kind zich ontwikkelt in een veilige, vertrouwde en plezierige omgeving.

  Uitgangspunten:

  Pedagogische visie: Regio Emilia

  Op alle peutergroepen wordt er gewerkt volgens de pedagogische visie van Reggio Emilia. Vanuit deze zienswijze bieden we de kinderen creatieve activiteiten, situaties, materialen en technieken aan; zodat kinderen gaan ontdekken en zich op vele manieren gaan uiten. We kijken en luisteren naar de kinderen en sluiten aan bij hun ideeën en behoefte.

  De groepen zijn ingericht met uitdagende hoeken, zoals een knutsel-, lees-, bouw- en huishoek en maken gebruik van kosteloos materiaal zoals touw, lapjes stof, hout en flessendopjes. Ook hangen er spiegels in de groepen waardoor kinderen zichzelf kunnen bekijken en werkjes van kinderen worden opgehangen zodat iedereen ze kan bewonderen.

  Ben ik in Beeld

  Dagelijks wordt er op de peutergroepen een voorschoolse activiteit (Ben ik in Beeld) aangeboden, die vaak samenhangt met een thema. Het programma stimuleert de brede ontwikkeling van de kinderen. Op speelse wijze en met verschillende activiteiten en uitdagend speel- en leermomenten wordt er aandacht besteed aan taal, sociaal communicatieve vaardigheden, motoriek (bewegen) en de eenvoudige beginselen van het rekenen. Onderdeel van ‘Ben ik in beeld’ is het werken met Puk. Puk is een vrolijke handpop. Samen met Puk beleven de kinderen de leukste avonturen op de groep.

  Gezond eten en drinken

  Het kindercentrum is een ‘Lekker Fit’ organisatie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken en voldoende bewegen. Op de peutergroepen drinken de kinderen (fruit)water, thee en/of melk. Naast de brood- en verse maaltijden krijgen ze een fruit- en groentehapje. Om de kinderen positief te stimuleren tijdens de eetmomenten eten de pedagogisch medewerkers mee. Verder hanteren wij een ‘Gezond Traktatiebeleid.’ Dit houdt in dat kinderen gezonde dingen mogen trakteren voor hun verjaardag. 

  Buitenspelen en de natuur ontdekken

  Het kindercentrum is een ‘groene kinderopvang’ waar natuurbeleving en buitenspelen centraal staan. Wij spelen daarom iedere dag buiten, ook wanneer het een beetje regent.

  We bieden de kinderen ‘groene activiteiten’ aan, zoals spelen met water en zand en moestuinen planten en verzorgen en doen wij elk jaar mee met Modderdag de ‘Dag van de Groene Kinderopvang.’

  Ouderbetrokkenheid

  Wij vinden het belangrijk om ouders goed op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de kinderen en het beleid van de opvang. Ouderbetrokkenheid wordt onder andere vormgegeven door:

  • Dagelijkse breng- en haalmomenten

  Deze momenten zijn belangrijk om elkaar te infomeren over het kind, bijvoorbeeld over hoe het kind zich voelt als het gebracht of opgehaald wordt of over eetmomenten.

  • Tienminutengesprekken

  Deze gesprekken vinden plaats tussen de pedagogisch medewerker en de ouder waarbij informatie over de ontwikkeling van het kind wordt besproken aan de hand van de observatiemethode.

  • Ouderavond

  We organiseren minimaal drie keer per jaar een ouderavond waarbij een specifiek thema besproken wordt.

  • Ouderspreekuur

  Elke week wordt er door de VVE-coach een ouderspreekuur gehouden, waar u terecht kan met al uw vragen over de ontwikkeling van uw kind. Wanneer uw extra zorgen heeft kan de orthopedagoog ingeschakeld worden voor extra advies en begeleiding.

  Wilt u meer weten over onze visie en werkwijze op het kindercentrum? In het pedagogisch beleidsplan kunt u meer hierover lezen.

  Professionele medewerkers

  De pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd volgens de normen van de cao kinderopvang, zij hebben minimaal een mbo-niveau 3 of 4 of een hbo-niveau. Ook zijn de pedagogisch medewerkers in het bezit van een kinder-EHBO certificaat, voldoen zij aan het taalniveau 3F en zijn ze getraind om te werken met Ben ik in Beeld (VVE) en Opbrengstgericht werken (OGW).

  Verder worden zij volgens het opleidingsplan van het kindercentrum regelmatig (bij)geschoold en in hun werk ondersteund door de leidinggevenden, de orthopedagoog, de VVE-coach en coaching on the job door Enver (jeugdhulp).

  Klachtenregeling

  We doen ons uiterste best om u naar tevredenheid van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft. U kunt als eerst uw klacht bespreekbaar maken met de medewerker om wie het gaat of een leidinggevende. Wanneer u vindt dat uw klacht door het kindercentrum niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u de Geschillencommissie Kinderopvang raadplegen via www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

  De meldcode

  Binnen het kindercentrum wordt er gewerkt met de meldcode. De meldcode bestaat uit een vijfstappenplan waarin staat wat je moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De pedagogisch medewerkers zijn bekend met de meldcode en worden ieder jaar bijgeschoold op dit gebied, daarnaast heeft het kindercentrum ook een aandachtsfunctionaris in dienst. Zij heeft specifieke deskundigheid op het terrein van huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Openingstijden

  De hoofdlocatie van het kindercentrum is elke dag geopend van 6.30 tot 19.00 uur.

  Verlengde opvang

  Het is mogelijk om een half uur extra opvang in te kopen van 6.30 tot 07.00 uur. Deze uren vallen buiten de reguliere openingstijden en worden apart in rekening gebracht. 

  Opvangpakketten

  Bij het kindercentrum kunt u zelf bepalen hoeveel kinderopvang u wilt afnemen. Er zijn verschillende opvangmogelijkheden voor de dagopvang van uw kind, vanaf 10 weken tot 4 jaar. U kunt kiezen uit drie opvangpakketten en deze kunt u combineren met:

  • 6 weken zomervakantie opvang 
  • 3 weken zomervakantie opvang
  • geen zomervakantie opvang 
  Opvangpakket 1 Bij dit opvangpakket heeft u 11.00 uur opvang per dag. 

  U kunt kiezen uit de volgende tijden:

  • 07.00 – 18.00 uur
  • 07.30 – 18:30 uur
  • 08.00 – 19:00 uur
  Opvangpakket 2 Bij dit opvangpakket heeft u 10.30 uur opvang per dag. U kunt kiezen uit de volgende tijden:

  • 07.00 – 17.30 uur
  • 07:30 – 18:00 uur
  • 08:00 – 18:30 uur
  • 08:30 – 19:00 uur
  Opvangpakket 3 Bij dit opvangpakket heeft u 10.00 uur opvang per dag. U kunt kiezen uit de volgende tijden:

  • 07.00 – 17.00 uur
  • 07:30 – 17:30 uur
  • 08:00 – 18:00 uur
  • 09:00 – 19:00 uur

   

  Tarieven 2021

  Kinderopvang voor kinderen vanaf 0 t/m 4 jaar.

  Afhankelijk van het aantal weken:

  52 weken € 8,46 per uur

  49 weken € 8,59 per uur

  Hoofdlocatie Kindercentrum Prinses Amalia
  Spaanseweg 20
  3028 HW Rotterdam
  T 010 262 17 33

  Hier kunt u meer informatie en foto’s vinden van de locatie.

  Heeft u vragen?

  Neem gerust vrijblijvend contact op voor al uw vragen en/of opmerkingen!

  Contact