Skip links

Toezicht kinderopvang (GGD)
De GGD inspecteert jaarlijks onze locaties of wij voldoen aan de Wet kinderopvang. Dit doen zij in opdracht van de gemeente. Na elke inspectie stelt de GGD- inspecteur een rapport op met alle bevindingen. De actuele rapporten van onze locaties kunt u hier lezen.

GGD-rapporten buitenschoolse opvanglocaties

GGD-rapporten kinderopvang opvanglocaties