Skip links

Plusopvang

Plusopvang is er voor kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben bij hun ontwikkeling. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan kinderen die moeite hebben met hun taal-en spraakontwikkeling, een achterstand laten zien in hun sociaal-emotionele ontwikkeling of moeilijk contact leggen met anderen.

Rondleiding aanvragen

Kleine groepen

Afgestemde zorgstructuur

Vast dagprogramma

Medewerkers aan het woord

‘‘Het werken met kinderen is uitdagend’’

Het werken bij de peuterplusgroep geeft mij voldoening, omdat de kinderen extra aandacht en begeleiding nodig hebben. Het is een plek  waar je als kind jezelf mag en kan zijn. Als pedagogisch medewerkster ben ik bij elk kind aan het zoeken welke begeleiding het beste aansluit bij zijn of haar ontwikkeling. Elke kleine stap is een grote vooruitgang!

Rachida el Rheddar-Abarkan, pedagogisch medewerkster

Ontvang vrijblijvend informatie over de Plusopvang

  Hoe werkt de plusopvang?

  Op de plusopvang wordt er gewerkt in kleine groepen met een vast dagprogramma en een afgestemde zorgstructuur. De kinderen worden begeleid en verzorgd door twee vaste pedagogisch medewerkers, waarvan één met een mbo-opleiding en de ander een hbo-opleiding. De pedagogisch medewerkers worden in hun werk ondersteund door de zorgcoördinator, leidinggevenden en coaching on the job door Enver Jeugd en Opvoedhulp. De ontwikkeling van het kind wordt op de voet gevolgd met een dagelijkse observatie, met het voornemen een juiste  vervolgplek voor het kind te vinden.

  Plusopvang groepen

  Het kindercentrum heeft drie groepen waar plusopvang aangeboden wordt.

  Met wie werken wij samen?

  Om uw kind passende zorg en ondersteuning te bieden werkt het kindercentrum (met uw toestemming) samen met andere hulpverlenende instanties. Hierbij kunt u denken aan Wijkteams, Centrum voor Jeugd en Gezin, Enver Jeugd en Opvoedhulp, de GGD, Primair Passend Onderwijs (PPO), Youz, Koninklijke Auris Groep, (school) maatschappelijk werk en specialisten op het gebied van logopedie.

  Meer informatie over de Plusopvang

  De plusopvang wordt op twee manieren vergoed:

  • Bent u een werkende en/of schoolgaande ouder dan valt een plusplaats onder de Wet kinderopvang. U betaalt dan het normale tarief en mogelijk heeft u recht op Dit kunt u digitaal aanvragen bij de Belastingdienst. De orthopedagoog zal bij de GGD de plusindicatie aanvragen.
  • Bent u een niet werkende of schoolgaande ouder dan kunt u een sociaal-medische indicatie (SMI) aanvragen bij de gemeente. Voor het aanvragen van een SMI indicatie moet er sprake zijn van een sociaal en/of medisch probleem in het gezin. U moet ingeschreven staan bij een gemeente en niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.
  • In beide situaties bent u verplicht om een eigen bijdrage te betalen en in sommige gevallen kunt u recht hebben op bijzondere bijstand en wordt de eigen bijdrage volledig vergoed.

  Heeft u vragen?

  Neem gerust vrijblijvend contact op voor al uw vragen en/of opmerkingen!

  Contact